Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Bedrijfshulpverlener met E-Learning en 3 uren praktijkles

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 139,-

E-learning met 3 uren praktijk

Iedere cursist die de BHV basis cursus met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de cursus Herhaling BHV te volgen.

Basis BHV met E-learning

De BHV-training met e-learning is een volwaardige BHV-training. De cursist kan aan de slag met de theorie waar en wanneer dit het beste uitkomt en volgt alleen nog een praktische training van 3 uren. Theorie en praktijkoefeningen worden gecombineerd, waardoor het een dynamische training is. Bij goed gevolg behaalt de cursist het certificaat BHV. De opleiding voldoet aan de wettelijke gestelde eisen betreffende inhoud, duur en examineren.