Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 125,-

7 uren, afwisselend praktijk en theorie.

Iedere cursist die de BHV basis cursus met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de cursus Herhaling BHV te volgen.

BHV basis cursus

De BHV basis cursus is bestemd voor alle medewerkers van bedrijven en instellingen die op basis van de Arbowet en het besluit Bedrijfshulpverlening een opleiding tot BHV-er moeten volgen. De opleiding voldoet aan de wettelijke gestelde eisen betreffende inhoud, duur en examineren.

Lees verder….