Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 175,-

8 uren, afwisselend praktijk en theorie.

Iedere cursist die de BHV basis cursus + CCV met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de cursus Herhaling BHV + CCV te volgen.

BHV basis cursus + CCV registratie

Deze cursus is speciaal voor beroepschauffeurs. Leer hoe je veilig kunt handelen als je betrokken bent bij een ongeval met letsel of bij een brand. Wat kun je doen en wat moet je juist laten? De cursus is erkend door het CCV en daarom goed voor 7 accreditatiepunten in het kader van code 95.

Code 95