Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 85,-

4 uren, afwisselend praktijk en theorie.

Iedere cursist die de BHV herhalingscursus met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar verlengen door opnieuw de cursus BHV herhaling te volgen.

BHV herhalingscursus

Uw BHV certificaat verlengen? Tijdens de BHV herhalingscursus kunt u slechts in een halve dag uw BHV kennis weer opfrissen. Tijdens deze halve dag worden de meest voorkomende BHV handelingen behandeld. Onder andere hoe gebruik ik een AED, wat moet ik doen bij een reanimatie maar ook het blussen van een beginnende brand komen gedurende de training aan de orde.

119457809_1862107577264685_3070498814052472592_n