Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per 12 deelnemers

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 975,-

1 dag, afwisselend praktijk en theorie.

Iedere cursist die de Eerste hulp bij waterongevallen training met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de herhalingscursus te volgen

Eerste Hulp bij Waterongevallen

Bij wateravonturen komen er zo nu en dan ongevallen voor, grote of kleine en soms gelukkig alleen maar materiële schade. Weet jij wat je moet doen wanneer een watersporter ongewenst te water raakt? Tijdens deze training leert u wat te doen bij bijvoorbeeld een kwallenbeet, hoe u een drenkeling uit het water haalt, onderkoeling en wat te doen bij een zonnesteek.