Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 146,-

2 dagen, afwisselend praktijk en theorie.

Iedere cursist die de EHBO basis cursus met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de cursus EHBO herhaling te volgen.

EHBO basis cursus

Op de werkvloer en in en om het huis gebeuren ongelukken die vragen om snel en accuraat ingrijpen. Een EHBO-cursus kan u daarbij helpen. Onze ervaren en gecertificeerde instructeurs leren u op de juiste manier te handelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers. De opleiding voldoet aan de wettelijke gestelde eisen betreffende inhoud, duur en examineren.

EHBO