Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 75,-

2 dagdelen, afwisselend praktijk en theorie.

Iedere cursist die de EHBO herhalingscursus met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar verlengen door opnieuw de cursus EHBO herhaling te volgen.

EHBO basis cursus

De cursus EHBO herhaling is bedoeld voor iedereen die al eens een EHBO cursus heeft bijgewoond. Verloopt uw EHBO diploma? Dan kunt u deze alleen maar verlengen door een EHBO herhalingscursus bij te wonen.

ehbo