Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

1,5 uurtje BHV

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 85,-

E-learning met 1,5 uur praktijk

Iedere cursist die de 1,5 uurtje BHV cursus met goed gevolg aflegt, voldoet aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet. De cursist ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar verlengen door de cursus 1,5 uurtje BHV te volgen.

1,5 uurtje BHV

De BHV basis cursus is bestemd voor alle medewerkers van bedrijven en instellingen die op basis van de Arbowet en het besluit Bedrijfshulpverlening een opleiding tot BHV-er moeten volgen. De opleiding voldoet aan de wettelijke gestelde eisen betreffende inhoud, duur en examineren.