Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per oefening

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 449,-

7 uren, afwisselend praktijk en theorie.

Voor deze oefening is geen certificaat beschikbaar. Evalutie van de oefening is van pas.

Niet van toepassing. Wel is het belangrijk om regelmatig de ontruimingsoefening te oefenen.

Ontruimingsoefening

U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Hierdoor zijn niet alleen de bedrijfshulpverleners getraind op een calamiteit, maar ook het overige personeel weet wat zij moeten doen in geval van een calamiteit.

Ontruimingsoefening