Opmerking
Door de corona pandemie hebben wij een aangepast lesprogramma.

BHVproducten.nl

Meander 19, 9231DB Surhuisterveen

info@bhvproducten.nl

Trainingscentrum,

Meander 19, Surhuisterveen

info@vmta.nl

Cursus details

Prijs per persoon

Cursusduur

Certificaat

Geldigheid certificaat

€ 49,-

7 uren, afwisselend praktijk en theorie.

Iedere cursist die de Reanimatie & AED cursus met goed gevolg aflegt, ontvangt een digitaal certificaat en een pas.

Het certificaat is 1 jaar geldig. Cursisten kunnen ieder jaar de geldigheid met 1 jaar vernieuwen door de herhalingscursus te volgen.

Reanimatie & AED cursus

Iedere week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Reanimatie door omstanders verdubbelt de kans op overleving. Leer reanimeren en het gebruik van een AED tijdens onze Reanimatie & AED cursus. Tijdens de cursus leert u een hartstilstand herkennen, hartmassage toepassen en mond-op-mond beademing geven. Ook leert u de Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruiken.

Reanimatie